Steunpunt Slide

Gezocht: Medewerker/ster Platform VG

Platform VG behartigt de collectieve belangen van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders  en vertegenwoordigers in de regio Midden en West Brabant.

Wij beïnvloeden het beleid van de lokale politieke partijen en zorgaanbieders om te komen tot goede zorg voor onze doelgroep. Tevens werken wij in onze regio samen met Zorgbelang Brabant, MEE Plus Brabant Noord, cliëntenraden en ouderverenigingen rond mensen  met een verstandelijke beperking. Ouders en verwanten ondersteunen wij collectief door middel van thema-avonden.

Wij willen graag ons bestuur uitbreiden daarom zoeken wij bestuursleden .

Medewerker/ster Platform VG Regio Midden en West Brabant                           

Platform VG bestaat uit 5 enthousiaste vrijwilligers. Wij vergaderen ongeveer 6  keer per jaar en deze vergaderingen vinden in de avond plaats. Daarnaast organiseren wij per jaar ongeveer 2 thema-avonden en nemen enkele projecten per jaar ter hand.

Wij zoeken een medewerker die:

  • bekend is met de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking

  • zelfstandig en probleemoplossend werkt

  • kennis heeft van het werkveld rond mensen met een verstandelijke beperking

 

Ouders, broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking willen wij vanwege hun praktische kennis en ervaring bijzonder graag ontmoeten.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie maar wel is een reis- en onkostenvergoeding van toepassing. U kunt in uw inwerkperiode rekenen op ondersteuning vanuit ons allen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

voorzitter heer L.J.M. Pierse. Telefoon mobiel 06-28930059

Uw belangstelling voor deze functie kunt u ook kenbaar maken door een mail te sturen aan: leo.pierse@kpnmail.nl

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws omtrent het Vrijwilligerspunt Waalwijk

Voordragen Waalwijk Ontmoet kan nog steeds

Vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers in het zonnetje op 6 oktober

Lees Meer

Nieuwe ontwikkelingen rondom VOG

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van de VOG naar veel meer organisaties...

De 5 ingredienten voor een hippe vrijwilligersvacature

1. Geef hem een toffe titel.

Geef de vrijwilligersvacature een andere naam. Noem het...

De 10 gouden privacy regels


1. Less is more  Vraag jezelf altijd af of het wel nodig is dat je persoonsgegevens verwerkt. Is er een goede reden voor? Weeg hierbij ook...